Allmänna villkor


Villkoren har fastställts för att skydda såväl användare som det företag som ombesörjer  servicen på internetsidan Royaltransfer.com.   Ägaren till sidan Royaltransfer.com är resebyrån ROYAL TRANSFER. De allmänna villkoren kan erhållas på nätet, via telefon eller via epost. När ni använder vår webbsida för att boka tjänster, bekräfta då att ni har läst, förstått och accepterat de allmänna villkoren.
 
 
1. Transporter

1.1. Transporten äger rum med minst en passagerare, från den avreseplats till den ankomstplats om vilka kommits överens i förväg. Transportpriserna fastsälls eller bekräftas i förväg. På avreseplatsen väntar vår chaufför på er med uppgifter om ert förnamn, efternamn och bokningsnummer.
 
 
2. Säkerhet gällande uppgifter om kreditkort

2.1. Alla kunduppgifter förvaras i arkivet och vidarebefordras inte utan ert tillstånd. Royaltransfer uppfyller Europeiska Unionens höga standarder och respekterar er integritet. För att skydda era personuppgifter använder vi oss av SSL-teknologin (secure socket layer). Uppgifter såsom namn, adress, e-postadress, pris, kreditkortsnummer och förfallodatum liksom alla övriga uppgifter som uppgivits av kunden, bearbetas och används i enlighet med personuppgiftslagen.

2.2. I händelse av förskingring av ert kreditkort från tredje part står banken eller kreditföretaget för risken och täcker kostnaderna för förskingring
 
 
3. Bokning                                

3.1. Royal transfer erbjuder sin service via webben där ni kan utföra er bokning. Bokningen kan dessutom utföras via telefon eller via fax.    

3.2. Bokningsinnehavaren måste vara myndig och han är ansvarig för de personuppgifter som uppges under bokningen. Minderåriga personer får endast resa i sällskap av en myndig person eller med ett skrifltigt medgivande som skrivits och undertecknats av föräldrar eller vårdnadshavare.

3.3. Bokningen måste vara utförd minst ett dygn för er avresa.

3.4. Då bokningen har utförts kommer denna att bekräftas automatiskt och vi skickar er ett e-postmeddelande eller en fax med den skriftliga bekräftelsen. Ni kommer att få er bekräftelse (kvitto) på vilket ni kan se era personuppgifter och ert bokningsnummer  samt erlagt belopp och det belopp som ska betala in. Dessutom kommer ni att erhålla en transportbekräftelse (transportkvitto) vilket måste överlämnas som betalningsbevis till chauffören vid instigning i fordonet.

3.5. Då bokningen är utförd kommer 20% av det totala beloppet omedelbart att dras från ert konto medan återstående 80% ska betalas till chauffören efter avslutad transportservice.

3.6. Kunden kan även göra en inbetalning på vårt konto i Zagrebačka bank. Betalning av det totala beloppet för transportservicen måste vara gjord tio dagar före överenskommet transportservicedatum. Vid betalningstillfället ska bokningsinnehavarens för- och efternamn uppges. Då betalningen har tagits emot kommer kvittot att överlämnas till kunden.

3.7. Kunden är i händelse av uteblivet mottagande av bokningsbekräftelse via e-post eller fax eller i händelse av att felaktiga  uppgifter skulle stå på bekräftelsen, skyldig att informera oss. Om er bokning ej har blivit bekräftad av Royaltransfer kan vi inte garantera den efterfrågade servicen. Vi anser oss ej vara ansvariga för eventuella förluster eller eventuella extra kostnader.
 
 
4. Avbokning eller ändring av bokningen  

4.1. Ett dygn före överenskommen transport kan bokningen avbeställas utan extra kostnad. Det inbetalda beloppet kommer, bortsett från bankkostnaderna, att inom 15 vardagar återbetalas helt och hållet.                                               

4.2. För ändrad bokning som innebär ändrat datum debiteras inga extra kostnader. Ändringar som innefattar fordonstyp, avreseplats eller ankomstplats debiteras enligt den prislista som återfinns på vår webbsida. Kunden måste kunna uppvisa rättvisande uppgifter om resan, i annat fall kommer återbetalning ej att ske.

4.3. I händelse av avbokning inom mindre än ett dygn före överenskommen transport kommer hela beloppet att debiteras.

4.4. Ni måste specificera klockslag för avresan till er destinationsort. Vår professionella personal kan ge er råd med hänsyn till den aktuella situationen på vägarna och längs er transportfärd.                         
 
 
5. Rätt till skadestånd

5.1. I händelse av försening där orsaken bedöms vara orsakad av Royaltransfer (försummelse från chaufförens sida, fordonsfel, brist på bensin och liknande) kommer att ni få ersättning för förlusten. I sådana fall åligger det Royaltransfer att ombesörja  en annan transport eller logi samt en ny biljett för er fortsatta resa.
 
 
6. Avsägande                   

6.1. Om ni på grund av den rådande trafiksituationen, trafikstockningar, ett missat flyg eller tåg, en missad färja eller buss eller andra för körningen ogynnsamma förhållanden blir försenade anser sig Royaltransfer inte ansvarig och ni har ej rätt att av Royaltransfer kräva ersättning för den ekonomiska förlusten. Royaltransfer anser sig inte ansvarig i händelse av att kunden skulle ha uppgivit felaktiga uppgifter om destinationsorten vilket senare leder till försenad ankomst till avreseplatsen eller ankomstplatsen.

6.2. Chaufförerna har rätt att vägra en kund att stiga in i fordonet om denne är berusad, drogpåverkad eller under transporten skulle kunna utgöra en fara för chauffören och övriga passagerare. I sådana fall finns ingen möjlighet till återbetalning. I händelse av att skada skulle åsamkas fordonet är kunden skyldig till ersättning för den åsamkade skadan.                

6.3. Rökning i fordonet är förbjuden för  chauffören såväl som för passagerarna.

6.4. Chauffören är ej skyldig att stanna på ställen som skulle kunna utgöra en risk för passagerarnas hälsa eller liv (motorväg utan nödfil).
 
 
7. Säkerhet och utrustning av fordonet

7.1. Alla våra fordon har genomgått en teknisk kontroll och är försäkrade enligt Kroatiska Republikens lag.

7.2. Fordonen utses med hänsyn till det antal passagerare som angivits i er bokning. Alla fordon är utrustade med säkerhetsbälte och luftkonditionering.

7.3. Tillbehör:

          -barnstolar
 
          -släpvagn
 
             -takräcken
 
 
8. Bagage

8.1. Bagaget inkluderar en stor resväska och ett litet handbagage per person. Om ni har  ytterligare bagage måste ni informera oss i förväg. Ytterligare bagage debiteras ej extra.
 
 
9. Rätt till ändring av kontraktet

9.1. Taxi ROYAL TRANSFER anser sig som enda ägare till Royaltransfer.com ha rätt att då och då ändra villkoren och placera dem på webbsidorna.

9.2. Ingenting kan påverka kundens rättigheter. Det kontrakt som stiftats under bokningstillfället och priset på er transport kan ej ändras.

9.3. Vi har rätt att när som helst ändra sättet för bearbetning av era uppgifter med syftet att följa de senaste riktlinjerna för sekretesskydd av era  uppgifter.
 
 
10. Kontakt

Taxi ROYAL TRANAFER är registrerad enligt Kroatiska Republikens lag med huvudsäte på Blažićevo b24, Rijeka,Kroatien. Resebyrån arbetar utefter Europeiska Unionens höga standarder och är  ansvarig för bearbetningen av era personuppgifter. Vi tar tackamt emot alla era råd och förslag med syftet att förbättra vår service. Ni kan lämna era förslag via e-post på info@taxicroatiatransfer.com eller via telefon +385 51 292 932.
Hittade inte priset, skicka oss en förfragan

Säkra betalningar av

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree