Ogólne warunki korzystania z usług


Warunki są postawione by chronić użytkowników strony internetowej Royaltransfer.com a także agencji. Strona Royaltransfer.com jest własnościa agencji turystycznej ROAL. Ogólne warunki oraz przepisy są dostępne online, telefonicznie i mailowo. Podczas korzystania z naszej strony internetowej w celu dokonania rezerwacji potwierdzają Państwo, że ogólne warunki korzystania z usług zostały przeczytane, zrozumiane i zaakceptowane.
 
 
1. Przewóz

1.1. Przewóz wykonuje się z najmniej jednym pasażerem od miejsca wyjazdu do wcześniej uzgodnionego miejsca docelowego. Ceny przewozu są wcześniej uzgodnione i potwierdzone. W miejscu wyjazdu czekać bedzie nasz kierowca z tablicą, na której zostało napisane Państwa imię, nazwisko oraz numer rezerwacji.
 
 
2. Bezpieczeństwo danych karty kredytowej

2.1. Wszystkie dane klienta zapisane są w tajemnicy i nie są podawane bez Państwa dopuszczenia. Royaltransfer  posiada wysokie standardy Unii Europejskiej oraz szanuje Państwa prywatność. W celu ochrony danych osobowych naszych klientów korzystamy ze specjalnego systemu SSL (secure socket layer). Dane takie jak imię, adres, adres mailowy, cena, numer karty kredytowej i data ważności, jak i wszystkie pozostae dane, które klient podaje zostają przetworzone i użyte zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych.

2.2. W przypadku sprzeniewierzenia Państwa karty kredytowej ze strony osób trzecich, bank lub firma kredytowa ponosi pełną  odpowiedzialność oraz pokrywa wszystkie koszty oszustwa.
 
 
3. Rezerwacja

3.1. Royaltransfer świadczy usługi online dzięki czemu mogą Państwo dokonać rezerwacji. Rezerwacji można także dokonać telefonicznie lub faxem.  

3.2. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat i odpowiadać za dane osobowe podane przy dokonywaniu rezerwacji. Osoby niepełnoletnie mogą podróżować wyłącznie w towarzystwie jednej osoby pełnoletniej lub z pisemnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna.

3.3. Rezerwacji należy dokonać przynajmniej 24 godziny przed planowanym wyjazdem.

3.4. Po dokonaniu rezerwacji zostaje ona automatycznie potwierdzona a pisemne potwierdzenie wysyłane jest mailowo lub faxem. Otrzymają Państwo potwierdzenie (voucher) z Państwa danymi, numerem rezerwacji i wpłaconą kwotą oraz pozostałą kwotą do zapłaty. Dostaną Państwo również potwierdzenie podróżne (voucher podróżny), który należy wręczyć kierowcy przed wejściem do pojazdu.

3.5. Po dokonaniu rezerwacji kwota, którą zostaje obciążona karta kredytowa klienta wynosi 20% od  sumy przewozu a pozostałych 80% należy zapłacić kierowcy po dokonaniu usługi przewozu.*
 
3.6. Klient może także dokonać wpłaty na nasze konto bankowe Raiffeisen. Wówczas należy dokonać wpłaty całej sumy przewozu, najpóźniej dziesięć dni przed początkiem świadczenia usługi przewozu. Podczas dokonywania płatności obowiązkowe jest podanie imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji. Po otrzymaniu wpłaty klientowi zostaje wydany voucher.
 
3.7. Klient ma obowiązek poinformować nas w przypadku nie otrzymania mailowego lub przefaksowanego  potwierdzenia swojej rezerwacji lub gdy zauważy błąd wpisanych danych. W przypadku gdy Państwa rezerwacja nie została potwierdzona ze strony Royaltransfer świadczenie usługi nie może być zagwarantowane. Royaltransfer nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty czy koszty dodatkowe, które zostaną poniesione.
 
 
4. Odwołanie lub zmiana rezerwacji

4.1. Rezerwacja może być odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem umówionego przewozu. Wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości w terminie 15 dni roboczych, zmniejszona o koszt przelewu bankowego.

4.2. Zmiany rezerwacji dotyczące zmian daty nie są objęte dodatkowymi kosztami. Jakakolwiek zmiana obejmująca rodzaj pojazdu lub miejsca wyjazdu i przyjazdu, podlega opłacie zgodnie z cenami na naszej stronie. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie prawidłowe  informacje o podróży a zwrot pieniędzy nie może być dokonany w przypadku podania nieprawidłowych informacji przez klienta.

4.3. W przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 24 godzin od potwierdzonego rozpoczęcia usługi, klient jest zobowiązany do zapłaty całości kwoty.
 
4.4. Czas wyjazdu do wybranego miejsca docelowego ustalają Państwo sami. Nasz profesilonalny personel może udzielić Państwu porady biorąc pod uwagę obecną sytuację na drogach.
 
 
5. Prawo do odszkodowania

5.1. W przypadku ustalenia, że powód Państwa spóźnienia wynika z winy Royaltransfer (zaniedbanie kierowcy, awaria pojazdu, brak paliwa itp.) poniesiona strata będzie Państwu skompensowana. W takich przypadkach Royaltransfer zobowiązuje się do zapewnienia Państwu innego przewozu lub noclegu i biletu zastępczego w celu kontynuacji podróży.


6. Zrzeczenie się odpowiedzialności

6.1. Jeśli z powodu sytuacji na drogach, wzmożonego ruchu, przegapionego lotu, promu, pociągu, autobusu i innych niesprzyjających warunków jazdy dojdzie do opóźnionego przyjazdu do Państwa miejsca docelowego, Royaltransfer nie bierze za to odpowiedzialności a klient nie ma prawa na rekompensatę start finansowych od Royaltransfer. Royaltransfer nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy klient podaje nieprawidłowe informacje, które spowodowałyby opóźniony przyjazd do miejsca wyjazdu lub przyjazdu.

6.2. Kierowca ma prawo odmówić wpuszczenia do pojazdu klienta, który jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub gdy istnieje możliwość, że stanowi zagrożenie dla siebie i pozostałych pasażerów podczas przewozu. W takich przypadkach nie ma zwrotu pieniędzy. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez klienta jest on zobowiązany do zrekompensowania nastałej szkody.

6.3. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia, zarówno dla pasażerów jak i kierowcy.

6.4. Kierowca nie ma obowiązku zatrzymania pojazdu w miejscach, które uważa za zagrażające zdrowiu lub życiu pasażerów (drogi szybkiego ruchu bez pasa awaryjnego)
 

7. Bezpieczeństwo i wyposażenie pojazdów

7.1. Wszystkie nasze pojazdy przechodzą kontrole techniczną i są ubezpieczone zgodnie z prawem Republiki Chorwacji.

7.2. Podczas dokonywania rezerwacji pojazd dostosowywuje się do liczby pasażerów. Wszystkie nasze pojazdy posiadają pasy bezpieczeństwa oraz klimatyzację.

7.3. Wyposażenie dodatkowe:

                -fotelik dla dziecka

                -przyczepa

                -relingi dachowe


8. Bagaż

8.1. Za bagaż uważa się jedną dużą walizkę i jedną małą torbę podręczną na osobę. W przypadku posiadania większej ilości bagażu należy uprzednio poinformować o tym fakcie Royaltransfer. Dodatkowa ilość oraz pozostały bagaż nie podlega opłacie.
 
 
9. Prawo do zmian w umowie

9.1. Agencja turystyczna ROAL jako jedyny właściciel Royaltransfer.com ma prawo do zmiany warunków prowadzenia działalności od czasu do czasu i umieszczenia zmienionych warunków na stronie internetowej.

9.2. Nic nie może mieć wpływu na prawa klienta. Umowa, która została zawarta podczas dokonywania rezerwacji nie podlega zmianie tak samo jak ceny Państwa przewozu.

9.3. W każdym momencie posiadamy prawo do zmiany sposobu przetwarzania Państwa danych zgodnie z najnowszymi trendami o ochronie danych osobowych.
 
 
10. Kontakt

Agencja turystyczna ROAL zarejestrowana jest zgonie z prawem obowiązującym w Republice Chorwacji z siedzibą firmy w Lovranie, Stari Grad 13, prowadzi swoją działalność zgodnie z wysokimi standardami Unii Europejskiej i jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wszelkie sugestie i propozycje chętnie przyjmujemy w celu polepszenia jakości naszych usług. Wszelkie propozycje można wysyłać na e-mail: info@taxicroatiatransfer.com lub na numer telefonu +385 51 292932.

Nie znalazłeś cenę, wyślij do nas zapytanie

Bezpieczne płatności wg

This page uses cookies in order to ensure better user experience. To continue using this site, click "I agree." Cookie settings can be configured in your web browser and you can learn more about or privacy policy here. I agree