Agencija za transport putnika
Odabrana destinacija od Treviso - AIRPORT Italy do Nedešćina Croatia
Tip vozila:
Mini-bus
Putnici:
9 - 20
Cijena u jednom smjeru (po vozilu):
450 EUR

Cijena sa povratkom (po vozilu):
900 EUR
Broj putnika: